Prisliste - Tilstandsrapport 2018

Tilstandsrapport uten verditakstPris inkl MVAKommentar
Leligheter    
< 120 m² ( avhengig av størrelse og antall våtrom) Fra 5.000,- til 10.000,- Fellesareal er ikke inkludert
> 120 m² Fra 8.000,- til 10.000,- Fellesareal er ikke inkludert
Eneboliger Fra 9.000,- til 16.000 Avhengig av etasjer og rom
Fuktkontroll / Våtrom beskirvelse Inkludert Valgfrihet vedrørende tilvalg
     
Rekkehus / Tomannsbolig Fra 8.600 til 16.000 Avhengig av etasjer og rom
Hytte Fra 9.000 til 12.000 Avhengig av etasjer og rom
Fuktkontroll / Våtrombeskrivelse Inkludert Valgfrihet vedrørende tilvalg
     
Tillegg    
Garasje < 36m² 1.000,- Enkel beskrivelse
Garasje > 36m² + innredet loft Fra 1.500,- til 2.500,- Utvidet beskrivelse
Hybel / Leilighet / Anneks Fra 2.200,-  
Uthus 1.500,- Enkel beskrivelse
Vårom ut over 3 stk 1.500.- pr rom over 3 stk Utfyllende beskrivelse
Inspeksjon av krypkjeller Inkludert Avhengig av adkomstmulighet
     
Tilvalg    
Hulltaking ved våtrom 750,- per hulltaking Valgfrihet vedrørende tilvalg
Innhente dokumentasjon Timebasis Etter medgått tid
Kontroll av tegninger, byggemappe osv 1.400.- pr time Etter medgått tid
NVE enkel energiattest 850,-  
Enkel skisse av plan 1.250,- Ikke målsatt skisse

Prisliste - utvidet verditakst med fuktkontroll 2018

Utvidet verditakstInkl mva Kommentar
Leiligheter    
< 120 m² Fra 4.000,- til 7.000,- Fellesareal ikke inkludert
> 120 m² Fra 7.000,- Fellesareal ikke inkludert
Eneboliger 5.000,- til 9.000,- Avhengig av etasjer og rom
Fuktkontroll / våtrom beskrivelse Inkludert Valgfrihet vedrørende tilvalg
     
Rekkehus/tomannsbolig Fra 5.000,- til 8.000,- Avhengig av etasjer og rom
Hytte Fra 5.000,- til 8.500,- Avhengig av etasjer og rom
Fuktkontroll / våtrom beskrivelse Inkludert  
     
Tillegg    
Garasje 36 kvm Inkludert Enkel beskrivelse
Garasje > 36 kvm + innredet loft 1.000,- Utvidet beskrivelse
Hybel/Leilighet/Anneks 1.500-  
Uthus Inkludert  
Våtroms beskrivelse og fuktindikasjon Inkludert  
Inspeksjon av krypkjeller Inkludert Avhengig av adkomstmulighet
     
Tilvalg    
NVE enkel energiattest 850,-  
Enkel skisse av etasjene 1.250,- Ikke målsatt skisse

Rapporter som tilstandsrapporter vil være vesentlig basert på medgått tid, overstående priser er veiledende og kan variere avhengig av medgått tid. Eier kan påvirke priser ved å innhente tilstrekkelig dokumentasjon før befaringen. Egenerklæringer, tegninger, div dokumentasjon bør fremlegges før befaringen starter.

Andre honorar

Termografering Fra kr 5.000,-
Tomtetakst / Forhåndstakst Fra kr 5.000,-
Radonkontroll Pris avtales på forhånd
Trykktest Fra kr 5.000,-
Utleiekontroll Fra kr 5.000,-
3-part`s kontroll våtrom og trykktest. Nye boliger Fra kr 5.000,- til 15.000,-
Befaring med rapport i byggeperioden Timebasis

Forbehold:
Alle medlemmer av Huseiernes landsforbund får – 10 % rabatt ved fremvising av medlemskort ved befaringen. Hensyntas ikke etter utsendt faktura. Faktura sendes til eier / rekvirent, faktura og rapporter sendes kun via e-post. Ved aksept avtales befaringer via Outlook og ansees som bindende ordrebekreftelse, samt aksept på å sende rapport og faktura på e-post. Før befaring må alle ettersendte skjemaer være utfylt og returnert til Huskonsulenten AS. Revisjon av rapporter etter befaring grunnet tilleggsopplysninger/endringer av opplysninger fra eier faktureres som medgått/timebasis. Tillegg for bom og parkering blir viderefakturert i de tilfeller det gjelder for oppdraget.

Torbjørn Solnørdal MNTF/NITO Takstmann, 1386 Asker
Tlf 414 70 155 / E-post: torbjorn@huskonsulenten.no www.huskonsulenten.no

Utviklet av Imaker as