Torbjørn Solnørdal er utdannet bygningsingeniør og har vært i byggebransjen siden 1980, med erfaring innen takst, tømrer- og murerfaget, byggeledelse og prosjektledelse samt prosjektutvikling av eiendommer.
 
Firmaet er sentral godkjent, samt godkjent våtromsbedrift, godkjent thermografør. Firmaet har sertifikater innen verdi-lånetakst, tilstandsrapporter, boligsalgsrapporter, skadevurdering av teknisk anlegg, skjønn, naturskade samt Dnv sertifisert og Tegova sertifisert.  
 
Huskonsulenten AS har kundegrupper innen private aktører, utbyggere, entreprenører, eiendomsmeglere og advokater.

Torbjørn Solnørdal MNTF/NITO Takstmann, 1386 Asker
Tlf 414 70 155 / E-post: torbjorn@huskonsulenten.no www.huskonsulenten.no

Utviklet av Imaker as