DIN RÅDGIVENDE TAKST / FAGMANN

Huskonsulenten ble etablert i år 2000, og ble så omgjort til aksjeselskap i år 2011.

Huskonsulenten AS driver aktiv takstvirksomhet i områdene Asker, Bærum, Røyken, Hurum, Lier og Oslo Vest. 

Type oppdrag som tilstandsrapporter, verdi/lånetakts, forhåndstakster, våtromskontroll, trykktest, thermografering, radonkontroll, uavhengig kontroll, byggelånskontroll, energimerking, skadetakster, eierskiftesaker for privat personer, skjønn (ved skade og brann) m.m.

Torbjørn Solnørdal MNTF/NITO Takstmann, 1386 Asker
Tlf 414 70 155 / E-post: torbjorn@huskonsulenten.no www.huskonsulenten.no

Utviklet av Imaker as